ULRICH                                                                     ULRICH                        

LVVP gevisiteerd in 2015 en 2019           Keurmerk Basis GGZ in 2017Praktijkmaatregelen Coronavirus
 
De praktijk blijft geopend, zodat de continuiteit van de zorg gewaarborgd kan worden.

Met inachtneming van de RIVM-richtlijnen kunnen consulten face-to-face plaatsvinden waar dat kan. Beveiligd beeldbellen of gewoon bellen zijn alternatieven als face-to-face contacten niet veilig zijn. Of de gesprekken op de praktijk plaatsvinden of dat deze telefonisch dan wel via videobellen plaatsvinden wordt in overleg met je behandelaar afgestemd en individueel aangepast.

Je kunt naar de praktijk komen mits je geen griepachtige verschijnselen hebt of niet tot een risicogroep behoort. We houden de anderhalve meter afstand scherp in het oog en maken tussendoor stoelen en deurklinken schoon. Tussen de afspraken zit meer tijd, zodat men elkaar niet tegenkomt in de gang. We verzoeken je op tijd te komen en dan direct naar de behandelkamer door te lopen. De wachtkamer is op dit moment niet in gebruik. Excuses voor het ongemak, de huidige situatie vraagt om iets meer afstemming met elkaar.

Mocht je op (zeer) korte termijn de afspraak af moeten zeggen omdat je ziek bent geworden: Er worden geen kosten in rekening gesteld voor mensen die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door weg te blijven.
 
Mocht je vragen  hebben dan kan je uiteraard contact opnemen met je behandelaar
Bij aanpassingen in het beleid, houden we je op de hoogte.

Voor het toepassen van hygiënemaatregelen en gedragsregels in de praktijk volgen wij de actuele aanwijzingen van het RIVM op. Met vragen kunt u terecht bij het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid, tel: 0800-1351.
Welkom. Ik ben BIG-geregistreerd psychotherapeut, BIG-geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog en muziektherapeut. In psychische klachten en cognitieve gedragstherapie ben ik gespecialiseerd. Ik geef individuele psychotherapie en relatietherapie, tevens ook mindfulness schematherapie en EMDR. Veel patiënten komen naar mij omdat ze een trauma hebben meegemaakt. Voor meer informatie zie Werkwijze.

Voor in Duitsland verzekerden die in Nederland werken, studeren of wonen worden de kosten van de behandeling volledig vergoed! Voor Duitse mensen die voor de behandeling extra naar Nederland komen kan een kostenvergoeding door de Duitse zorgverzekeraar aangevraagd worden.

Consultatie kan verricht worden om behandelmogelijkheden te onderzoeken, een indicatie te stellen en vervolgens gericht een passend behandelaanbod te kunnen adviseren. Desgewenst kan testpsychologisch onderzoek hier deel van uit maken.

Ulrich Psychotherapie is lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) en de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) en werkt volgens de geldende richtlijnen en beroepscodes. Hij is tevens lid van de Vereniging voor schematherapie en de Vereniging EMDR Nederland.

Voor online-behandeling Karify klik hier om in te loggen


De aanmeldingswachttijd voor Nederlands verzekerden is momenteel ca. 5 maanden. Voor vragen hierover kun je gerust contact met me opnemen.
(stand 22.08.2020)

Voor Duitse studenten die in Duitsland 'gesetzlich' verzekerd zijn, is de aanmeldingswachttijd mogelijk korter. Voor vragen hierover kun je gerust contact met me opnemen.
(stand 22.08.2020)

Ik hanteer alleen een aanmeldingswachttijd. Dit is de wachttijd tussen het moment dat je contact met me opneemt en de datum van de eerste kennismaking. Er is tussen de kennismaking en het starten van de behandeling geen verdere wachttijd. De wachttijd is onafhankelijk van de diagnose. Er is wel een aantal zorgverzekeraars waarvoor het maximaal
aantal cliënten bereikt is. Voor informatie hierover kun je contact met me opnemen.

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact met mij opnemen, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken contact krijgt met een zorgaanbieder voor een intakegesprek, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake wordt gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).


Groepsbehandeling
Vanaf 1/2021 zal weer een groepstherapie met de schematherapiemethode aangeboden worden.
Deze groep is bedoeld voor mensen die al gedurende langere tijd psychische klachten hebben. Ze hebben den neiging angst te verminderen door zich afhankelijk van anderen op te stellen, of ze neigen ertoe alles te willen controleren of ze stellen zich vermijdend op ten opzichte van anderen.
Er is gedurende 3/4 jaar een wekelijkse bijeenkomst van 2 uur en daarop aansluitend gedurende 3/4 jaar een maandelijkse bijeenkomst.
Deze groep wordt in samenwerking met de dramatherapeute Katrin Bange aangeboden.Acute nood
Voor mensen in acute nood wordt geadviseerd de huisarts te contacteren. Buiten kantooruren kun je met de huisartsenpost contact opnemen.Herfstvakantie
Samenhangend met de herfstvakantie is de praktijk tussen 19-10-2020 tot en met 23-10-2020 beperkt bereikbaar.
Voor acute zorg, neem aub contact op met je huisarts.

Voor mensen die in deze praktijk in behandeling zijn, is er indien nodig waarneming voor deze periode afgesproken.
            ULRICH                         ULRICH

Webbureau Pascalschardijn.nl