Sinds 1.4.2018 is de praktijk verhuisd naar de Waldeck Pyrmontsingel 77, 6524 BA Nijmegen.

         ULRICH                                                                     ULRICH                        

LVVP gevisiteerd in 2015      Keurmerk Basis GGZ in 2017Welkom. Ik ben BIG-geregistreerd psychotherapeut, BIG-geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog en muziektherapeut. In psychische klachten en cognitieve gedragstherapie ben ik gespecialiseerd. Ik geef individuele psychotherapie en relatietherapie, tevens ook mindfulness schematherapie en EMDR. Veel patiënten komen naar mij omdat ze een trauma hebben meegemaakt. Voor meer informatie zie Werkwijze.

Voor in Duitsland verzekerden die in Nederland werken, studeren of wonen worden de kosten van de behandeling volledig vergoed! Voor Duitse mensen die voor de behandeling extra naar Nederland komen kan een kostenvergoeding door de Duitse zorgverzekeraar aangevraagd worden.

Consultatie kan verricht worden om behandelmogelijkheden te onderzoeken, een indicatie te stellen en vervolgens gericht een passend behandelaanbod te kunnen adviseren. Desgewenst kan testpsychologisch onderzoek hier deel van uit maken.

Ulrich Psychotherapie is lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) en de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) en werkt dan ook volgens de geldende richtlijnen en beroepscodes. Hij is tevens lid van de Vereniging EMDR Nederland.

Voor online-behandeling Karify klik hier om in te loggen


ACTUEEEL

Groepsbehandeling
Vanaf 1/2020 zal weer een groepstherapie met de schematherapiemethode aangeboden worden. De aanmelding voor deze groep vind plaats vanaf september 2019.
Deze groep is bedoeld voor mensen die al gedurende langere tijd psychische klachten hebben. Ze hebben den neiging angst te verminderen door zich afhankelijk van anderen op te stellen, of ze neigen ertoe alles te willen controlleren of ze stellen zich vermijdend op ten opzichte van anderen.
Er is gedurende 3/4 jaar een wekelijkse bijeenkomst van 2 uur en daarop aansluitend gedurende 3/4 jaar een maandelijkse bijeenkomst.
Deze groep wordt in samenwerking met de dramatherapeute Katrin Bange aangeboden.


De aanmeldingswachttijd voor Nederlands verzekerden is momenteel ca. 4 maanden. Voor vragen hierover kun je gerust contact met me opnemen.
(stand 22.9.2019)

Voor Duitse studenten die in Duitsland 'gesetzlich' verzekerd zijn, is de aanmeldingswachttijd mogelijk sneller. voor vragen hierover kun je gerust contact met me opnemen.
(stand 22.9.2019)

Ik hanteer alleen een aanmeldingswachttijd. Dit is de wachttijd tussen het moment dat je contact met me opneemt en de datum van de eerste kennismaking. Er is tussen de kennismaking en het starten van de behandeling geen verdere wachttijd. De wachttijd is onafhankelijk van de diagnose. Er is wel al een aantal zorgverzekeraars waarvoor ik 'vol' ben. Voor informatie hierover kun je contact met me opnemen.

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact met mij opnemen, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken contact krijgt met een zorgaanbieder voor een intakegesprek, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake wordt gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Voor mensen in acute nood wordt geadviseerd de huisarts te contacteren. Buiten kantooruren kun je met de huisartsenpost contact opnemen.

Herfstvakantie
Samenhangend met de herfstvakantie is de praktijk tussen 14-10-2019 en 18-10-2019 beperkt bereikbaar.
Voor mensen die in deze praktijk in behandeling zijn, is er zo nodig waarneming voor deze periode afgesproken.
            ULRICH                         ULRICH

Webbureau Pascalschardijn.nl