Werkwijze

De therapie kun je globaal indelen in fases: de oriëntatiefase, werkfase en eindfase. In de oriëntatiefase van 3 tot 5 sessies zullen we de problemen zo goed mogelijk in kaart brengen. We bespreken je huidige situatie, je werk, je hobby's, je relatie(s). We kijken hoe je leven tot nu toe is verlopen en hoe je problemen zich hebben ontwikkeld. De ervaring leert dat als het 'verhaal' van je leven zich voor jou ontvouwt, de grip op je leven groter wordt. Aan bod komt wat je tot nu toe hebt geprobeerd om je problemen op te lossen of hanteerbaarder te maken, wat je nu wilt en welke ideeën je hebt over het veranderen van je situatie. Indien nodig zullen psychologische testen worden gebruikt om mijn indruk van jou te objectiveren.
Je krijgt in deze oriëntatiefase een idee van wat de therapie inhoudt. Ik bespreek met jou de diagnose en we stellen samen een behandelplan op waarin jouw doelen een centrale plek krijgen. In deze eerste sessies maak ik een inschatting of ik met mijn methodes jou kan helpen. Ook jij krijgt een indruk of de sessies je verder helpen, en kun je beslissen of je verder gaat met de behandeling.
Aan het eind van deze fase stel ik een behandelindicatieverslag over jou op. Die bespreken we, zodat wij beiden het zelfde idee van het probleem hebben. Zo nodig wordt dit verslag aangepast. Wij ondertekenen dit gecorrigeerde verslag als behandelcontract. Op dit moment gaat er dan ook een brief naar de huisarts dat je in behandeling bent, wat het probleem is, de behandelmethode en de verwachte tijd dat je in behandeling bent. Mocht je niet willen dat informatie met je huisarts wordt gedeeld, dan kun je dit aangeven.

In de werkfase werken we aan je doelen. We bespreken hoe het de afgelopen periode is gegaan, wat er goed ging, welke belemmeringen je tegenkwam en hoe je die het beste kunt overwinnen. Naast het praten over je problemen wordt bijna altijd gebruik gemaakt van verbeeldingsoefeningen, rollenspel, en opdrachten die je thuis uitwerkt. Ik werk met diverse behandelmodellen die afhankelijk van jouw wensen en problematiek worden toegespitst: o.a. cognitieve gedragstherapie, systeembenaderingen, acceptance & commitment therapy, schematherapie, mentalisation based treatment, mindfulness en EMDR. Met regelmatige tussenpozen worden het plan en je doelen geëvalueerd. Indien nodig en als jij dit wilt, kan  een dramatherapeut of beeldend therapeut worden ingezet om intensiever te leren beleven, te experimenteren en nieuw gedrag te oefenen. Als we mochten besluiten ook medicatie in te zetten om jouw herstel te bespoedigen dan heb ik een nauwe samenwerking met een hierop gespecialiseerde psychiater of je huisarts. Ik heb  zwijgplicht; jij moet toestemming geven als ik met derden contact opneem.


In de eindfase van de behandeling wordt de tijd tussen onze afspraken steeds groter en ga je steeds meer zelfstandig doen. Meestal wordt de behandeling weer met een brief naar de huisarts afgesloten.


 

Webbureau Pascalschardijn.nl