Tarieven en vergoeding


Alle aangeboden psychotherapie is opgenomen in de basisverzekering van de zorgverzekeringswet. Bij mij kun je zowel terecht voor 'gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg' als ook voor 'generalistische basis geestelijke gezondheidszorg'. 

Verzekerde zorg
Voor de Specialistische GGZ zijn door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) tarieven vastgesteld met behulp van DBC-Zorgproducten (Diagnose Behandelcombinatie). Voor een volledig overzicht verwijs ik u naar de Tariefbeschikking gespecialiseerde GGZ 2017, de Tariefbeschikking gespecialiseerde GGZ 2018 en de Tariefbeschikking gespecialiseerde GGZ 2019. Het begindatum van de behandeling is hierbij leidend voor welke tarievenlijst wordt gebruikt.

Voor 2019 heeft de praktijk wederom contracten met alle zorgverzekeraars. Je krijgt de behandeling dan volledig vergoed. Afhankelijk van je situatie betaal je zelf je eigen risico (in 2019 is dit € 385). Dit bedrag wordt door je zorgverzekering aan het eind van de behandeling geïnd. 
Om in aanmerking voor vergoeding te komen, moet ik een welomschreven psychische stoornis bij je vast kunnen stellen en is een verwijzing van je huisarts noodzakelijk.

veel gestelde vragen over contracten

 

Als je, om welke reden dan ook, besluit om de behandeling zelf te betalen, dan zijn de kosten € 105,25 per consult. Dit is het tarief van het 'overig zorgproduct' uit de tariefbeschikkking van de NZA. Het tarief voor niet verzekerde zorg is eveneens € 105,25.


Indien je je bij verhindering niet 24 uur van te voren afmeldt, wordt € 100 in rekening gebracht. 


Voor behandelvoorwaarden bij verzekering via een Duitse zorgverzekeraar klik hier.


 

Webbureau Pascalschardijn.nl