Rechten

Als je besluit in psychotherapie te gaan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen jou en je psychotherapeut. Een overeenkomst met rechten en plichten. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Je belangrijkste rechten zijn:
  • Je hebt recht op informatie
  • Je hebt recht op geheimhouding van je gegevens
  • Je hebt recht op inzage in je dossier
  • Je hebt het recht om zelf een hulpverlener te kiezen
  • Je hebt het recht om een klacht in te dienen

Diverse cliëntenorganisaties kunnen je behulpzaam zijn bij het opkomen voor je rechten.Toch een klacht? Bespreek het met je therapeut!

1. Klachten geven vaak een kwaliteitsimpuls en zijn altijd de moeite van het bespreken waard. Alleen dan kan in overleg met je gekeken worden naar een goede oplossing van de klacht.


Heb je (ernstige) klachten en een gesprek lost niets op, dan kun je volgende stappen ondernemen:


2. Via de LVVP heb ik een klachtenfunctionaris. Met behulp van het klachtenformulier kun je contact opnemen met LVVP@klachtencompany.nl waarna een van de beschikbare klachtenfunctionarissen z.s.m. contact met u opneemt. U kunt hen zelf ook bellen via tel. (088) 234 16 06.3. Sinds 1 januari 2017 is de klachten- en geschillenregeling van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). U hebt sindsdien de mogelijkheid om vervolgens uw klacht aan een onafhankelijke geschillencommissie voor te leggen. Deze geschillencommissie doet een bindende uitspraak.
Deze Geschillencommissie voor Vrijgevestigde ggz-praktijken is digitaal bereikbaar via deze link en per post via Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.


4. Op grond van de Wet BIG vallen gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen ook onder het tuchtrecht. U kunt uw klacht daarom ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Daardoor kun je een klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.
Webbureau Pascalschardijn.nl