Rechten

Als je besluit in psychotherapie te gaan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen jou en je psychotherapeut. Een overeenkomst met rechten en plichten. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Je belangrijkste rechten zijn:
  • Je hebt recht op informatie
  • Je hebt recht op geheimhouding van je gegevens
  • Je hebt recht op inzage in je dossier
  • Je hebt het recht om zelf een hulpverlener te kiezen
  • Je hebt het recht om een klacht in te dienen

Diverse cliëntenorganisaties kunnen je behulpzaam zijn bij het opkomen voor je rechten.Toch een klacht? Bespreek het met je therapeut!

Klachten geven vaak een kwaliteitsimpuls en zijn altijd de moeite van het bespreken waard. Alleen dan kan in overleg met je gekeken worden naar een goede oplossing van de klacht.

Heb je (ernstige) klachten en een gesprek lost niets op, dan kun je een beroep doen op een bemiddelaar van de Regionale Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. Wil je geen bemiddeling maar een klacht indienen dan kun je terecht bij de Klachtencommissie van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, die o.m. bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en een vertegenwoordiger van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie. Psychotherapeuten vallen ook onder het Tuchtrecht. Daardoor kun je een klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.
Webbureau Pascalschardijn.nl