Gunnar Ulrich


In 1970 ben ik in een kleine landelijke stad in Noord-Duitsland geboren. Sinds 1992 woon ik in Nijmegen.


In Nederland ben ik gaan studeren: eerst HBO-muziektherapie, daarna WO-psychologie. In Duitsland studeerde ik vervolgens psychotherapie. Vanaf 1996 ben ik werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg in diverse GGZ-instellingen in zowel Nederland als Duitsland. Op dit moment werk ik voornamelijk als vrijgevestigde met een eigen praktijk.


Ik ben psycholoog, BIG-geregistreerd psychotherapeut, BIG-geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog, cognitief gedragstherapeut (VGCt) en muziektherapeut (NvvMTFVB). Als vaktherapeut ben ik geregistreerd als seniorlid (SRVB). Mijn beroepsvereniging met klachtenrecht is de LVVP.Samenwerking

Als het voor de behandeling zinvol of nodig is en na onderling overleg, kunnen ook medebehandelaars bij de behandeling worden ingezet.

Het voordeel van integratie met medebehandelaars uit verschillende vakgebieden bij de behandeling is dat meerdere zintuigen worden aangesproken waardoor de behandeling wordt geïntensiveerd. Soms kan medicatie nodig zijn om de problematiek te stabiliseren en/of het veranderingstraject mogelijk te maken. Indien nodig wordt niet alleen gepraat over problemen, maar wordt ook geëxperimenteerd en geoefend met nieuw gedrag. Dat vergemakkelijkt de omzetting van het geleerde naar je normale omgeving. De klachten zullen hierdoor sneller afnemen of hanteerbaarder worden. Als medebehandelaars worden ingeschakeld, vindt intensief overleg plaats tussen de behandelaars zodat ook echt van integratie sprake is. We werken met een gezamenlijk elektronisch dossier waardoor we elkaar kunnen volgen en op elkaar in kunnen spelen.Katrin Bange, dramatherapeute

ULRICH

(1978) Ik ben afgestudeerd als vaktherapeut drama in 2002 en heb ruime werkervaring als vaktherapeut, trainer en behandelaar in de GGZ. Door verschillende opleidingen en bijscholingen heb ik mijn kennis en kunde op het gebied van therapie en coaching de afgelopen jaren steeds verder kunnen ontwikkelen. Op dit moment volg ik de masteropleiding ‘Master of Arts Therapies’ en ben ik bezig met mijn registratietraject tot schematherapeutisch werker.

Ik ben lid van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB), de Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie (NVDT) en geregistreerd vaktherapeut  bij de Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB). Sinds 2017 ben ik aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG). Hier kunnen cliënten met hun eventuele klachten terecht. Daarnaast ben ik als lid van de werkveldadviescommissie Creatieve Therapie Opleidingen verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Ik vind het belangrijk dat werken aan jezelf een positieve ervaring is, waarbij jijzelf de regie in handen houdt.Joke Verburgh, psychiater 

ULRICHHannah Englitz, psycholoog

ULRICH

Ik ben Hannah Englitz en volg een deel van het praktijkgedeelte van de opleiding tot GZ-psycholoog hier bij Ulrich Psychotherapie. Mijn therapeutische invalshoek is vooral vanuit de cognitieve gedragstherapie, maar gebruik ik ook methoden vanuit de schema therapie, interpersoonlijke technieken en integreer ik mindfulness meditatie waar dit van toepassing is. Ik heb vooral behandelervaringen met persoonlijkheidsstoornissen, angst- en stemmingsstoornissen en eetstoornissen. Verder ben ik verantwoordelijk voor diagnostiek binnen de praktijk.
Nicole Dickmann, psycholoog

Nicole

Ik ben Nicole Dickmann en volg een deel van het praktijkgedeelte van de opleiding tot GZ-psycholoog hier bij Ulrich Psychotherapie. Ik werk hier op de maandagen, vanaf 1.1.2019 zal ik ook op dinsdagen hier werken.muziektherapie bied ik aan in samenwerking met Barbara Krantz van muziektherapie-nijmegen.nl


Webbureau Pascalschardijn.nl