Gunnar Ulrich

BIG-nummer Psychotherapeut 39912501216

BIG-nummer GZ-psycholoog 999125011125

In 1970 ben ik in een kleine landelijke stad in Noord-Duitsland geboren. Sinds 1992 woon ik in Nijmegen.


In Nederland ben ik gaan studeren: eerst HBO-muziektherapie, daarna WO-psychologie. In Duitsland studeerde ik vervolgens psychotherapie. Vanaf 1996 ben ik werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg in diverse GGZ-instellingen in zowel Nederland als Duitsland. Op dit moment werk ik voornamelijk als vrijgevestigde met een eigen praktijk.


Ik ben psycholoog, BIG-geregistreerd psychotherapeut, BIG-geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog, cognitief gedragstherapeut (VGCt) en muziektherapeut (NvvMTFVB). Als vaktherapeut ben ik geregistreerd als seniorlid (SRVB). Mijn beroepsvereniging met klachtenrecht is de LVVP.Samenwerking

Als het voor de behandeling zinvol of nodig is en na onderling overleg, kunnen ook medebehandelaars bij de behandeling worden ingezet.

Het voordeel van integratie met medebehandelaars uit verschillende vakgebieden bij de behandeling is dat meerdere zintuigen worden aangesproken waardoor de behandeling wordt geïntensiveerd. Soms kan medicatie nodig zijn om de problematiek te stabiliseren en/of het veranderingstraject mogelijk te maken. Indien nodig wordt niet alleen gepraat over problemen, maar wordt ook geëxperimenteerd en geoefend met nieuw gedrag. Dat vergemakkelijkt de omzetting van het geleerde naar je normale omgeving. De klachten zullen hierdoor sneller afnemen of hanteerbaarder worden. Als medebehandelaars worden ingeschakeld, vindt intensief overleg plaats tussen de behandelaars zodat ook echt van integratie sprake is. We werken met een gezamenlijk elektronisch dossier waardoor we elkaar kunnen volgen en op elkaar in kunnen spelen.Katrin Bange, dramatherapeute

ULRICH


Mijn naam is Katrin Bange (1978). Ik ben van huis uit vaktherapeut
(dramatherapeut) en heb sinds 2002 ruime werkervaring als vaktherapeut,
trainer en behandelaar in de GGZ opgebouwd. Door verschillende opleidingen
en bijscholingen heb ik mijn kennis en kunde op het gebied van therapie en
coaching steeds verder kunnen ontwikkelen. De afgelopen jaren heb ik mij
gespecialiseerd in het werken vanuit een schematherapeutisch
behandelkader. Ik volg regelmatig supervisie en intervisie.

Ik ben lid van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB), de
Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie (NVDT), de Nederlandse Federatie
Gezondheidszorg (NFG) senior geregistreerd vaktherapeut  bij de Stichting
Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB) en als schematherapeutisch
werker geregistreerd bij het Register Schematherapie. Ook ben ik
aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging
Integrale Gezondheidszorg (NIBIG). Daarnaast ben ik als docent
dramatherapie verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Ik vind het belangrijk dat werken aan jezelf een positieve ervaring is,
waarbij jijzelf de regie in handen houdt.
Voor meer informatie zie: www.vaktherapie-nijmegen.nl

 


Joke Verburgh, psychiater 

ULRICH

BIG-nummer Psychiater 99045882301


Hannah Englitz, psycholoog

ULRICH

Ik ben Hannah Englitz en volg een deel van het praktijkgedeelte van de opleiding tot GZ-psycholoog hier bij Ulrich Psychotherapie. Mijn therapeutische invalshoek is vooral vanuit de cognitieve gedragstherapie, maar gebruik ik ook methoden vanuit de schema therapie, interpersoonlijke technieken en integreer ik mindfulness meditatie waar dit van toepassing is. Ik heb vooral behandelervaringen met persoonlijkheidsstoornissen, angst- en stemmingsstoornissen en eetstoornissen. Verder ben ik verantwoordelijk voor diagnostiek binnen de praktijk.
Nicole Dickmann, psycholoog

Nicole

Ik ben Nicole Dickmann en volg een deel van het praktijkgedeelte van de opleiding tot GZ-psycholoog hier bij Ulrich Psychotherapie. Ik werk hier op de maandagen en woensdagen.muziektherapie bied ik aan in samenwerking met Barbara Krantz van muziektherapie-nijmegen.nl
Andree Booltink
ULRICH
BIG-nummer GZ-psycholoog 99061782925

In 1996 ben ik afgestudeerd in de klinische psychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (tegenwoordig Radboud Universiteit). Daarna heb ik in verschillende psychiatrische instellingen en psychologenpraktijken gewerkt. Tegenwoordig ben ik werkzaam in mijn eigen praktijken in Nijmegen en Venlo en geef ik therapietraining op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Desgewenst is begeleiding ook mogelijk in de Engelse of Duitse taal.

Webbureau Pascalschardijn.nl