Routine Outcome Monitoring (ROM)


Bij iedere behandeling zet ik - wanneer mogelijk - kleine schriftelijke tests in om je klachten te objectiveren en veranderingen meet- en zichtbaar te maken. Bij voorkeur doen we dit zowel aan het begin als aan het eind, bij langer lopende behandelingen ook tussendoor. Bij sommigen meet ik voor en na iedere sessie om de samenwerking, het klachtenniveau en de voortgang goed te kunnen inschatten en zo nodig bij te sturen.

Hiervoor zet ik indien mogelijk een internetportaal in: je krijgt toegangscodes per E-mail en logt dan op een beveiligde site in. Er is eeen breed scala aan testen die ik hierbij inzet. Er zijn tests die het algehele klachtenniveau meten, andere meten specifieke klachten of de manier hoe je met problemen omgaat.

Mocht je bezwaar hebben tegen het gebruik van ROM-vragenlijsten, dan kun je dit aan mij kenbaar maken. Er is geen verplichting hiervoor.


Ook meet ik bij evaluatiemomenten de klanttevredenheid met een vragenlijst - de CQI.
Bij de in 2016 ingevulde CQI-metingen was de gemiddelde eindscore van de klanttevredenheid 3,88 op een schaal van 4. 

Bij mijn testportaal wordt op dit moment gewerkt aan een link waarbij direkt de actuele waarde van de gemiddelde klanttevredenheid wordt gegenereerd.


Webbureau Pascalschardijn.nl