Behandelduur

Een individueel gesprek duurt meestal ongeveer 45 tot 60 minuten. Meestal start ik met 1 gesprek per week of eens in de twee weken. Naarmate de therapie vordert kan de frequentie verminderd worden. Hoe lang een psychotherapeutische behandeling duurt wordt vooraf ingeschat en schriftelijk in een behandelcontract vastgelegd. Bij gezamenlijke evaluatiemomenten van de behandeling kan de inschatting gewijzigd worden.  

Soms kan worden volstaan met enkele adviesgesprekken. Vaak wordt de behandeling binnen een jaar afgerond. Soms zijn de klachten dusdanig dat er een langere behandeling nodzakelijk is. Over het algemeen heb je aan het eind van de behandeling minder of geen last meer van je klachten, of heb je geleerd beter met deze klachten om te gaan.

Het effect van de behandeling en de cliënttevredenheid wordt gemeten met vragenlijsten (beginmeting, eventueel tussenmeting, eindmeting en bij afsluiting een tevredenheidvragenlijst).

 

Webbureau Pascalschardijn.nl